کمیته ی پژوهشی آموزش و پرورش ناحیه 2

اطلاع رسانی

ضرورت و اهميت برنامه معلم پژوهنده در تحول آموزش و پرورش

ضرورت و اهميت برنامه معلم پژوهنده در تحول آموزش و پرورش

تهیه و تنظیم  : شهاب وزیری کارشناس مشاوره و رابط تحقیقات ناحیه 2

 

پژوهش سبب رشد علمي و فرهنگي مي‌شود و انسان را از جهل و ناآگاهي به علم مي‌رساند و حقايق و واقعيت‌ها را آشكار مي‌كند و راه را براي حل مسائل و مشكلات پيچيده هموار مي‌كند. در باره اهميت و ضرورت پژوهش در عمل در آموزش و پرورش مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

1 - مناسب‌ترين راه براي حل مسأله است. بسياري از دست اندركاران از جمله معلمان و ديگر كاركنان آموزشي مي‌توانند از اين راه بسياري از مسائل مربوط به كلاس و مدرسه را كاهش يا حل كنند.

2 - نوعي آموزش ضمن خدمت است. افراد درگير در پژوهش، مثل معلمان و مديران در حين پژوهش به مهارت‌ها و دانش‌هايي دست مي‌يابند كه قبلاً با آن آشنا نبودند.

3 - پاسخ گويي علمي: چون گستره وسيعي از افراد درگير پژوهش مي‌شوند، پاسخ گويي به مسائل موجود صورت علمي پيدا مي‌كند، عوام زدگي و راه حل‌هاي غير منطقي جاي خود را به راه حل‌هاي علمي و منطقي مي‌دهد. همگان تلاش مي‌كنند تا براي پاسخ گويي به مسائل راه علمي و منطقي پيش گيرند.

4 - دوري از نخبه گرايي: در اين روش همه دست اندركاران وارد عرصه پژوهش مي‌شوند و پژوهش از انحصار افراد كارشناس و نخبه بيرون مي‌آيد و عمومي مي‌شود.

5 - امروزه، توجه به امر پژوهش جهت ارتقاي سطح علمي معلمان و دانش‌آموزان امري بسيار لازم و ضروري است. ضرورتي كه موجب تغيير نظام آموزشي از كتاب محوري به پژوهش محوري و همچنين باعث ايجاد روش‌هاي علمي در فرآيند ياد دهي – يادگيري مي‌شود كه در نهايت به تحول در آموزش و پرورش مي‌انجامد. طرح معلم پژوهنده اين تحول را تسريع مي‌كند.

6 - اصلاح وضع نامطلوب: هدف اساسي در اين روش اصلاح وضع نامطلوب و كاهش مسائل است.

7 - نزديكي نظر و عمل: چون در اين روش هدف نهايي بهبود و اصلاح عمل است، و هر عملي نيز بر بنياد نظري انجام مي‌گيرد، در اين رويكرد بيش از ديگر روش‌ها فاصله نظر و عمل كم مي‌شود.

8 - نوآوري و دانش‌افزايي: چون در اين روش به دنبال حل مسأله هستيم احتمال اين كه به نوآوري‌هايي دست يابيم بيشتر است. به سخن ديگر، ضمن جست و جوي راه‌هاي مناسب براي حل مسأله اين امكان نيز وجود دارد كه پژوهنده به راه‌هاي نو و خلاقانه دست يابد.

اهداف و چگونگي و روش اقدام پژوهي در ايجاد تحول در آموزش و پرورش: در طرح بزرگ برنامه معلم پژوهنده «پژوهش در عمل» «تحقيق عملي»، «عمل پژوهي» يا اقدام پژوهي (action research) كه هر ساله بين شاغلان رسمي واحدهاي آموزشي اعم از دبستان، راهنمايي، متوسطه نظري، فني و حرفه‌اي كاردانش، پيش دانشگاهي مراكز تربيت معلم، مراكز آموزش عالي اجرا مي‌شود مديران، معاونان، دبيران، آموزگاران مدرسان، مربيان تربيتي و ورزشي و مشاوران مي‌توانند شركت كنند و مقاله‌هاي پژوهشي آنها از سوي كميته‌هاي

پژوهشي ادارات آموزش و پرورش و شوراهاي تحقيقات استان‌ها مورد ارزيابي قرار گرفته و به افراد منتخب علاوه بر لوح تقدير حق الزحمه پژوهش و شركت در دوره‌هاي پژوهشياري در نظر مي‌گيرند و تعدادي هم به مرحله كشوري راه مي‌يابند

کمیته پژوهشی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردبیل – ناحیه 2   ویژه نامه پژوهشی  بمناسبت هفته پژوهش – آذر ماه 87

. يكي از اهدافي كه اين طرح دنبال مي‌كند آن است كه معلمان واحدهاي آموزشي به جاي اينكه فقط به يافته‌هاي پژوهشي پژوهشگران دانشگاهي اتكا كنند خودشان وارد صحنه پژوهش شده و تلاش كنند با مطالعه و تحقيق و مصاحبه و بحث و تبادل نظر با والدين بچه‌ها و ديگر همكاران و كارشناسان و صاحب نظران طي جلسات مختلف به گردآوري اطلاعات بپردازد و ضمن تجزيه و تحليل اطلاعات و انتخاب راه‌هاي پيشنهادي و ارائه راهكارهاي مختلف جهت حل مشكلات دانش‌آموزان اقدام كنند و به آنها اعتماد به نفس بدهند. در اين طرح عقيده بر اين است كه تا خود معلمان وارد ميدان پژوهشي نشوند نمي‌توانند فقط با اتكاي يافته‌هاي پژوهشي پژوهشگران دانشگاهي و مرسوم، تحول چشمگيري در آموزش و پرورش به وجود آورند.

چيستي و چرايي معلم پژوهنده و پژوهش در عمل

معلم پژوهنده به هر معلم يا دست اندركار آموزش و پژوهش گفته مي‌شود كه به نحوي با مسائل آموزشي و پرورشي سروكار دارد و علاقه مند است براي بهسازي و اصلاح وضعيت نامطلوب آموزشي، به اقدام‌هايي دست بزند تا نتيجه آن تغيير وضعيت موجود و حل برخي از مسائل آموزشي و پرورش شود. پس اينجا معلم به معني عام در نظر است و مديران و مسؤولان امور تربيتي و مشاوران... و هر شخصي ديگري كه در بدنه آموزش و پرورش مسؤوليتي به عهده دارد مي‌تواند به پژوهش بپردازد.

برنامه معلم پژوهنده در آموزش و پرورش و چالش‌هاي پيش روي معلمان

اقدام‌پژوهي در آموزش و پرورش با تمام حسن‌ها و مزايايي كه دارد، داراي مشكلات و كاستي‌ها و تنگناهايي هم هست كه فراروي معلمان و ديگر دست اندركاران علاقه مند و با ذوق قرار گرفته است كه اينك بنا بر موجز بودن كلام و رعايت اختصار به شمه‌اي از آنها اشاره كوتاهي مي‌شود.

پژوهشگران حرفه‌اي و ورزيده يا دانشجوياني كه مي‌خواهند پايان نامه خود را ارائه دهند معمولاً با شركت در كلاس‌هاي آمار و روش‌هاي تحقيق حضوري و نيز شركت در همايش‌هاي پژوهشي مختلف و در اختيار داشتن منابع گوناگون و سير مطالعاتي و نيز دسترسي داشتن به استادان راهنما و مشاور در امر پژوهش مهارت يافته و پخته شده‌اند حال آنكه پژوهشگران اقدام پژوهي در آموزش و پرورش خود جوش هستند و بدون اينكه دوره ي خاص حضوري ديده باشند تنها به صرف علاقه و دغدغه مشكلات دانش‌آموزان به اين سمت گرايش پيدا كرده‌اند. آنها با تمام گرفتاري‌ها و مشكلات فراواني كه زمانه براي آنها تدارك ديده است تلاش مي‌كنند كه مشكلات دانش‌آموزان را حل كنند و سپس اقدامات بهينه و حاصل كار خود را در قالب يك طرح پژوهشي ارائه كنند و مسلماً كميته‌هاي پژوهشي و شوراهاي تحقيقات و هيئت داوران

همايش‌هاي پژوهشي نبايد انتظاري را كه از پژوهشگران حرفه‌اي و آكادميك دارند از پژوهشگران تازه‌كار اقدام‌پژوهي داشته باشند. (آتش دامن، 1386)

- بسياري از معلمان و دست اندركاران تعليم و تربيت از طرح‌ها و ايده‌هاي خوبي در رابطه با حل مشكلات دانش‌آموزان برخوردارند و مي‌توانند با علاقه و ذوق فراوان به تحقيقات وسيع و گسترده‌اي اقدام كنند و در اين راستا اقدامات مختلفي هم انجام داده‌اند و در كار خود هم موفق بوده‌اند، اما از اين هراس دارند كه گزارش‌هاي تحقيقي آنها مورد تأييد كميته‌هاي پژوهشي و شوراهاي تحقيقات قرار نگيرند و احياناً رد شوند.

از اين جهت گزارش‌هاي تحقيق خود را ارائه نمي‌دهند. در اين خصوص كارشناسان و رابطين و مسؤولين تحقيقات ادارات و مديريت‌ها هر از گاهي به واحد‌هاي آموزشي بروند و از نزديك با طرح‌ها و ايده‌هاي معلمان علاقه مند آشنا شوند و پژوهش‌هاي آنها را در هر سطحي

مورد حمايت قرارداده و به آنها جهت‌دهي مناسب بدهند و در نظر داشته باشند كه «كوچك زيباست» و براي رسيدن به قله‌هاي مرتفع بايد ابتدا از تپه ماهورهاي كوچك عبور كرد.

- نشريات تخصصي پژوهشي كه در دسترس همه معلمان قرار گيرند بسيار كم است، آنچه هم هست كفايت نمي‌كند. هم اكنون به جز

کمیته پژوهشی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردبیل – ناحیه 2   ویژه نامه پژوهشی  بمناسبت هفته پژوهش – آذر ماه 87

نشريات پژوهشي كه در تيراژي محدود در سطح بعضي از ادارات آموزش و پرورش منتشر مي‌شود، كمبود اين نشريات كاملاً محسوس است. مقالات برگزيده طرح معلم پژوهنده راهنمايان خوبي براي پژوهشگران نو پا جهت تهيه و ارائه هر چه بهتر فعاليت‌ها و پژوهش‌ها هستند كه بايد در نشريات پژوهشي چاپ شوند و در تيراژي وسيع در اختيار تك تك معلمان قرار گيرند.

- پژوهشگران اقدام پژوهي با دست خالي كار مي‌كنند و حق الزحمه پژوهشگران برگزيده و ديگر دست اندركاران امر پژوهش هم بسيار ناچيز است و صرفاً علاقه فراوان و دغدغه مشكلات دانش‌آموزان، آنها را به اين سمت و سو كشانده است كه مسؤولين امر بايد در اين خصوص توجه جدي مبذول دارند.

-كمبود منابع تحقيق يكي ديگر از مشكلات فرا روي معلمان است كه به شدت احساس مي‌شود. كتب و نشرياتي كه جهت ادبيات پژوهش احتياج است در دسترس همه نيست و استفاده از اينترنت هم براي همه معلمان مقدور نيست. از اين جهت بايد مراكز اطلاع رساني فرهنگيان به صورت وسيع گسترش يابند و نرم افزارهاي آموزشي و مجلات علمي پژوهشي و تأليفات و منابع اطلاعاتي در خصوص اقدام پژوهي تدارك ديده شده خود را به‌راحتي در اختيار همه معلمان پژوهنده قرار دهند و نيز آدرس سايت‌هاي پژوهشي را در اختيار كاربران پژوهشگر بگذارند تا آنها بتوانند به‌راحتي از آن سايت‌ها بازديد كنند. خصوص ادارات آموزش و پرورش بايد تسهيلاتي تدارك ببينند و در اختيار پژوهشگران علاقه مند قرار دهند تا آنها از اين جهت دغدغه نداشته باشند. - به منظور تشويق و ترغيب و حمايت معلمان پژوهشگر و معرفي و ترويج آثار برتر آنها لازم است هر از گاهي همايش‌هاي اقدام پژوهي در مناطق و استان‌ها برگزار شود تا صاحبان مقالات برگزيده بتوانند آثار خود را در آن همايش ارائه دهند و مقاله‌هاي برتر را مورد تقدير قرار دهند، تا معلمان پژوهشگر اعتماد به نفس بيشتري پيدا كرده

. نتيجه‌گيري:

از آنچه گذشت، اين نتيجه حاصل مي‌شود كه آموزش و پرورش پژوهش ويژه خود را مي‌طلبد كه محور اساسي آن بايد تغيير و تحول در كلاس و جريان ياددهي و يادگيري باشد. يكي از محورهاي تحول در آموزش و پرورش كه باعث تحول اساسي در نظام تحقيق و توسعه مي‌شود طرح معلم پژوهنده «پژوهش در عمل» يا اقدام پژوهي است. اين برنامه توانسته است سال به سال بر تعداد علاقه‌مندان خود بيافزايد و انبوه زيادي از فرهنگيان را به سوي مطالعه و تحيقيق سوق دهد و بر اين گفته كه عنوان مي‌شد: «پژوهش فقط مختص به آدم‌هاي دانشگاهي و دانشمندان است و هر كس نمي‌تواند پژوهش كند» خط بطلان كشيد. پژوهش در عمل كه يكي از روش‌هاي تحقيق توصيفي است هر ساله بين شاغلان رسمي واحدهاي آموزشي اجرا مي‌شود و بر اين باور بنا شده است كه تا خود معلمان وارد ميدان پژوهش نشوند، نمي‌توانند فقط به اتكاي يافته‌هاي پژوهشي پژوهشگران دانشگاهي و مرسوم تحول چشم گيري در نظام آموزشي و پرورش به وجود آورند.

فهرست منابع و مآخذ:

1 - آتش دامن، غلامرضا (1386) مقاله اقدام پژوهي، روشي براي بهبود فعاليت‌ها روزنامه اطلاعات، شماره 24106

4 - اسميت، فيليپ (1370) ذهنيت فلسفي در مديريت آموزشي، ترجمه دكتر محمد رضا بهرنگي، ناشر مترجم.

5 - سرمد، زهره... ] و ديگران ] (1378) روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري، انتشارات آگاه

6 - عبادي، غلامحسن (1382) خلاصه گزارش‌هاي اقدام پژوهي معلمان پژوهنده استان خوزستان

7 - فضلي‌خاني، منوچهر.... ] و ديگران ] (1385) راهنماي عملي پژوهش «روش تحقيق» تهران، انتشارات ابوعطا

8 - قاسمي پويا، اقبال (1383) راهنماي علمي پژوهش در عمل، انتشارات پژوهشكده تعليم و تربيت

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی 1387ساعت 10:18  توسط شهاب وزیری رابط تحقیقات و دبیر کمیته   | 

لیست دانش آموزان برتر مسابقه پژوهشی ویژه مقطع متوسطه

باسمه تعالی

لیست دانش آموزان برتر مسابقه پژوهشی ویژه مقطع متوسطه

در سال تحصیلی 88-87

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانش آموز

محل تحصیل

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانش آموز

محل تحصیل

1-

مرتضی چراغی

حضرت قائم (عج)

13-

محمد صائب 

هنرستان فرشچیان

2-

رضا اشجع

اندرزگو 2

14-

فاطمه محمدی

رسول اکرم

( ص)

3-

سونیا ممی زاده

کمال الملک

15-

نسرین آقازاده

دبیرستان حجاب

4-

ساناز ستاره صبح

صدیقه طاهره

16-

محدثه امینی

دبیرستان فرهنگ

5-

نسیم عبدی نژاد

پیش شاهد

17-

زهرا افسری

دبیرستان شاهد

6-

شیرین عطایی

پیش حضرت زهرا (س )

18-

زیبا بهرام نژاد

هنرستان عفت السادات

7-

زهره زمانی نژاد

دبیرستان سید یونس اردبیلی

19-

 

 

8-

امین غفاری

دکتر معین 2

20-

 

 

9-

فاطمه حسن زاده

دبیرستان نمونه دولتی الزهرا

21-

 

 

10-

علی حیدری فرد

اندرزگو 1

22-

 

 

11-

ویدا جلیلی

هنرستان نشاط

 

 

 

12-

سعید نجفی

دکتر معین 1

 

 

 

 

لازم به توضیح است در مدارسی که تعداددانش آموزانی که به اکثر سوالات پاسخ درست داده بودند بیش از یک نفر بوده به قید قرعه از بین آنها یک نفر انتخاب شده است.

  شهاب وزیری- رابط تحقیقات ناحیه 2

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی 1387ساعت 10:11  توسط شهاب وزیری رابط تحقیقات و دبیر کمیته   | 

لیست دانش آموزان برتر مسابقه پژوهشی ویژه مقطع راهنمایی

باسمه تعالی

لیست دانش آموزان برتر مسابقه پژوهشی ویژه مقطع راهنمایی

در سال تحصیلی 88-87

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانش آموز

محل تحصیل

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانش آموز

محل تحصیل

1-

سمیرا حسن پناه

ارمکان 2

13-

بهاره رنگنه

الهی اردبیلی 1

2-

نگار عابدی

آزادگان سامیان 2

14-

ابوالفضل مسجدی

مفتح

3-

هانیه موسوی

راهنمایی رسالت

15-

نیر قدیری مقدم

عصمت نیار

4-

زهرا آتشی

راهنمایی حضرت رقیه (س ) 2

16-

پریسا فرجود

آیت الله مروج (ره )

5-

لیلا دشتی

خلبان ذاکر 2

17-

فاطمه اصغری

اسماعیل نسب 1

6-

سمانه عبداله زاده

راهنمایی خدیجه

18-

شیرین اسداللهی

ارمکان 1

7-

علی نوری

مفتح 1

19-

حنانه عباسزاده

راهنمایی دانشمند

8-

بهروز صداقت

راهنمایی شهید احدی ثمرین

20-

زهرا فرید

ابوذر غفاری گیلانده

9-

ملیحه اکبری

سعدی یوسف آباد 1

21-

فرشید آقازاده

آزادگان سامیان 1

10-

ثنا پرگل قاسمی

راهنمایی نمونه دولتی الزهراء

22-

فریده عظیمی

راهنمایی جنت ثمرین

11-

رویا نیک نژاد

راهنمایی حضرت رقیه (س ) 1

23-

محمد باقر پناهی

راهنمایی پسرانه شاهد

12-

میثم عبدالهی

راهنمایی جعفری اسلامی

 

 

 

لازم به توضیح است در مدارسی که تعداددانش آموزانی که به اکثر سوالات پاسخ درست داده بودند بیش از یک نفر بوده به قید قرعه از بین آنها یک نفر انتخاب شده است.

 

  شهاب وزیری- رابط تحقیقات ناحیه 2

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی 1387ساعت 10:11  توسط شهاب وزیری رابط تحقیقات و دبیر کمیته   | 

گزارش همایش هفته پژوهش

 

باسمه تعالی

گزارش همایش معلم پژوهنده مورخه 1/10/87

در سالن آیت ا... مروج (ره )

به مناسبت هفته پژوهش

به مناسبت هفته ی پژوهش رابط تحقیقات ناحیه 2 با همکاری صمیمانه ی حاج آقا مهرباروق  مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردبیل – ناحیه 2 با حضور آقای بیرامی کارشناس مسئول تحقیقات استان اقدام به برگزاری همایشی تحت عنوان همایش برنامه  معلم پژوهنده در سال تحصیلی 88-87 برای   همکاران شرکت کننده در دوازدهمین برنامه معلم پژوهنده نمودند .

در ابتدای برنامه پس از پخش سرود ملی و تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید آقای مهرباروق پس از خیر مقدم گویی برای کلیه همکاران در خصوص اهمیت هفته پژوهش سخنانی را ایراد فرمودند که خلاصه ای از سخنان ایشان در ذیل آمده است :

سعادت و شقاوت هر ملتی مرهون میزان پژوهش آنان است ، هر جامعه ای که امروز طراحی و تولید اندیشه بکند بالاتر از کشف معادن طلا ارزش دارد و دیگر با دانایی و توانایی ملل ، طلا ارزشی نخواهد داشت.

فروش اطلاعات امروز در بورس بالاترین تجارت جهانی که ساخته و پرداخته ی پژوهش است قرار گرفته است . ما امروز اگر در عرصه ی بین المللی  حرفی برای گفتن داشته باشیم ملاحظه میکنیم که اساس آن در تحقیق و پژوهش است . اکنون تمامی دولتمردان قبول دارند که پژوهش اساس تصمیم گیری صحیح است چرا که از اتلاف زمان و هزینه جلوگیری میکند.

در ادامه جلسه آقای وزیری رابط تحقیقات ناحیه در خصوص اقدامات انجام یافته در هفته ی پژوهش گزارشاتی را ارائه دادند و پس از ایشان آقای رزمی عضو کمیته پژوهشی ناحیه در مورد مراحل 9 گانه اقدام پژوهی برای حاضرین توضیحاتی را ارائه نمودند .

در ادامه ی جلسه خانم  فریبا فرهودیزاده و خانم زکیه باقراسکوئی در مورد تحقیق اقدام پژوهی خودشان مواردی را برای حاضرین در جلسه اشاره نمودند .

در خاتمه ی جلسه هدایایی به آثار برتر یازدهمین برنامه معلم پژوهنده توسط مسئولین حاضر در جلسه به شرکت کنندگان اهداء گردید .

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی 1387ساعت 10:9  توسط شهاب وزیری رابط تحقیقات و دبیر کمیته   | 

لیست همکاران شرکت کننده در دوازدهمین برنامه معلم پژوهنده ویژه خواهران

باسمه تعالی

  مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردبیل – ناحیه 2 ( کمیته پژوهشی )

لیست همکاران شرکت کننده در دوازدهمین برنامه معلم پژوهنده (88-87 ) خواهران

ردیف

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

ردیف

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

1

سعیده ابراهیمی

نهضت سواد آموزی

44

پریسا موسوی

راهنمایی شاهد

2

فریبا قلی پور

نهضت سواد آموزی

45

گلنوش احدی

راهنمایی شاهد

3

میترا خان بابا زاده

عفت السادات

46

آذر صادق پور

راهنمایی شاهد

4

سارا علیزاده

عفت السادات

47

سوسن رعدی

عصمت نیار

5

مرضیه نعمتی

عفت السادات

48

سیمین علیزاده

عصمت نیار

6

رقیه عبدالمحمدی

عفت السادات

49

ژیلا ملا زاده

عصمت نیار

7

مهناز سپهر

عفت السادات

50

سکینه پور عباسی

عصمت نیار

8

گلثوم میرزائی

عفت السادات

51

سارا  طالبی

طلیعه کلخوران

9

سکینه امانی

عفت السادات

52

فریبا عزیزی

زینبیه

10

زهرا اسمعیلی

عفت السادات

53

رویا عارف نیا

زینبیه

11

پونه احسانی مقدم

عفت السادات

54

زهرا ابراهیمی

 امادگی شهید یحیوی

12

فاطمه پیر دل

نمونه دولتی الزهرا (س)

55

اعظم فتحی آذر

غیر انتفاعی تلاش

13

فاطمه شیر فعال

حکمت

56

عزیزی

زینبیه

14

سارا رسولی پور خامنه  

شهید صفری

57

خدیجه فلسفی اقدم

عفت

15

رقیبه تنظیفی قدیم

شهید صفری

58

لطیفه سیاه کوهی

عفت

16

فاطمه علی حسینی

شهید صفری

59

اشرف عباسزاده

غیر انتفاعی جهان علوم

17

خدیجه زارع

شهید صفری

60

فریبا  موثق

رسول اکرم  (ص)

18

فریده محمدحسنی

شهید صفری

61

حمیرا صفری

رسول اکرم  (ص)

19

شراره گسیلی

شهید صفری

62

مریم ندایی

رسول اکرم  (ص)

20

مهناز دانش

شهید صفری

63

افسون ولی زاده

رسول اکرم  (ص)

21

منیژه حمزه زاده

شهید صفری

64

سیمین  حمیدی سوها

رسول اکرم  (ص)

22

فهیمه صفری نژاد

شهید صفری

65

فرناز بالیجائی

رسول اکرم  (ص)

23

معصومه فاضل نیاری

شهید صفری

66

ماریا یاوریان

رسول اکرم  (ص)

24

فریده خانبالائی

شهید صفری

67

شهلا یولداشی

رسول اکرم  (ص)

25

مهناز شاهد خواه

شهید صفری

68

فاطمه جاهد

رسول اکرم  (ص)

26

فرنگیس قائم

شهید صفری

69

نهضت شفیعی

رسول اکرم  (ص)

27

رقیه ستار نژاد

شهید صفری

70

رقیه دشتی

رسول اکرم  (ص)

28

الهه عزیززاده

شهید صفری

71

ناهید پاشازاده

قدس

29

پوران قائم

شهید صفری

72

فاطمه مجرد پور

توحید

30

لطیفه اسدی

شهید صفری

73

حوریه معصوم علی زاده

شهید کریمی

31

رویا  منزه

شهید صفری

74

مکرم ضیائیان

شهید کریمی

32

پرور انوشا

شهید صفری

75

کفایت زارع

شهید کریمی

33

مهین دخت قربانی

شهید صفری

76

دلگشا  ارشدی

شهید کریمی

34

سهیلا رضازاده

شهید صفری

77

تاجی خادم وطن

شهید کریمی

35

عالم کبودین

شهید صفری

78

سودابه صادقی

شهید کریمی

36

راضیه دشتی

شهید صفری

79

رقیه جوادی محله

هادی کرکرق

37

سیما ازهری

سید یونس اردبیلی

80

رفیقه اوستاد

هادی کرکرق

38

سکینه خروشی

سید یونس اردبیلی

81

مهناز فرهنگ جو

  اسماعیل نسب کلخوران

39

نصیبه اسدی

سید یونس اردبیلی

82

سیده سمیه رجائی

12 بهمن

40

مرضیه ملکی

سید یونس اردبیلی

83

امین دخت کفاش عبدالهی

12 بهمن

41

فاطمه خیر

سید یونس اردبیلی

84

ثریا شعبانی

12 بهمن

42

فاطمه کوهی

سید یونس اردبیلی

85

زهرا محبی

الهی اردبیلی

43

اسراء اکبری

سید یونس اردبیلی

86

آذر تکریم

فاطمه الزهرا (س)


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی 1387ساعت 10:7  توسط شهاب وزیری رابط تحقیقات و دبیر کمیته   | 

لیست همکاران شرکت کننده در دوازدهمین برنامه معلم پژوهنده ویژه آموزشیاران نهضت سواد آموزی

ردیف

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

ردیف

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

1

جمیله پشم انداز

نهضت سواد آموزی

44

ایلمیرا ساسانپور

نهضت سواد آموزی

2

مریم رحیم زاده

نهضت سواد آموزی

45

سیده مریم علوی

نهضت سواد آموزی

3

زینب صادقی

نهضت سواد آموزی

46

فریبا بایرام زاده

نهضت سواد آموزی

4

سیما فریدی

نهضت سواد آموزی

47

فریبا عالیقدر

نهضت سواد آموزی

5

سمیه پیران

نهضت سواد آموزی

48

الهام محمدی

نهضت سواد آموزی

6

مهناز ستارزاده

نهضت سواد آموزی

49

الهام نیکجو

نهضت سواد آموزی

7

فهیمه اکبری

نهضت سواد آموزی

50

حوریه رحمانی

نهضت سواد آموزی

8

آزیتا حنیفی

نهضت سواد آموزی

51

نسرین واله صابر

نهضت سواد آموزی

9

افسانه مهری

نهضت سواد آموزی

52

مریم کمالی

نهضت سواد آموزی

10

اکرم حسن زاده

نهضت سواد آموزی

53

رویا نور آذر

نهضت سواد آموزی

11

مرضیه نوری

نهضت سواد آموزی

54

رباب عزیز پور

نهضت سواد آموزی

12

رباب نیکنام

نهضت سواد آموزی

55

حوریه امیری

نهضت سواد آموزی

13

بهناز مخدومی

نهضت سواد آموزی

56

سیده لیلا  علوی

نهضت سواد آموزی

14

لیلی پناهی زاده

نهضت سواد آموزی

57

رقیه  سادات فاطمی

نهضت سواد آموزی

15

زینب محمدی

نهضت سواد آموزی

58

نازیلا حسن پور

نهضت سواد آموزی

16

سوسن ممی زاده

نهضت سواد آموزی

59

زینب بایرامی

نهضت سواد آموزی

17

مریم موسوی

نهضت سواد آموزی

60

فریده  جلالی زاد

نهضت سواد آموزی

18

عفت ابراهیم زاده

نهضت سواد آموزی

61

مریم رحمانی

نهضت سواد آموزی

19

لیلا حسینیان

نهضت سواد آموزی

62

صغری فراجی

نهضت سواد آموزی

20

زهرا علامه

نهضت سواد آموزی

63

لیلا آزاد

نهضت سواد آموزی

21

ذبیحه محرمی

نهضت سواد آموزی

64

نسرین عمران نژاد

نهضت سواد آموزی

22

سعیده سلامیان

نهضت سواد آموزی

65

لیلی فاطمی

نهضت سواد آموزی

23

فرناز فریدفر

نهضت سواد آموزی

66

صغری فرزانه

نهضت سواد آموزی

24

افسانه حیدر خانی

نهضت سواد آموزی

67

شکیبا جهانبخشی

نهضت سواد آموزی

25

طیبه بایرامی

نهضت سواد آموزی

68

سعیده هوشیار

نهضت سواد آموزی

26

شهناز قربانی

نهضت سواد آموزی

69

رافت فولادی

نهضت سواد آموزی

27

نسترن حیدر دوست فرد

نهضت سواد آموزی

70

حلیمه موسوی

نهضت سواد آموزی

28

شهناز زارعی

نهضت سواد آموزی

71

مهناز نامدار

نهضت سواد آموزی

29

مدینه درگاهی

نهضت سواد آموزی

72

شیرین غفاری

نهضت سواد آموزی

30

فاطمه محمدپور

نهضت سواد آموزی

73

سونیا احمدیان

نهضت سواد آموزی

31

ندا ندائی

نهضت سواد آموزی

74

شفیقه پور جواد

نهضت سواد آموزی

32

مینا دردار

نهضت سواد آموزی

75

صدیقه پور جواد

نهضت سواد آموزی

33

مریم آب روان

نهضت سواد آموزی

76

سیده صدیقه سجادی

نهضت سواد آموزی

34

هاجر نوعی

نهضت سواد آموزی

77

بیتا عظیم زاده

نهضت سواد آموزی

35

طاهره زاهدی

نهضت سواد آموزی

78

نازیلا خسروی

نهضت سواد آموزی

36

غلامحسن محمود وند

نهضت سواد آموزی

79

معصومه عبدی

نهضت سواد آموزی

37

راضیه مهری

نهضت سواد آموزی

80

ناهیده عبدلی

نهضت سواد آموزی

38

سهیلا قدرتی

نهضت سواد آموزی

81

سمانه صالح پور

نهضت سواد آموزی

39

امینه صمیمی

نهضت سواد آموزی

82

شوکت نصیری

نهضت سواد آموزی

40

فرشته سجادی

نهضت سواد آموزی

83

فاطمه سید محسنی

نهضت سواد آموزی

41

فاطمه نظری

نهضت سواد آموزی

84

شیوا فتحی کیا

نهضت سواد آموزی

42

افسانه نوری

نهضت سواد آموزی

85

میترا اصغر زاده

نهضت سواد آموزی

43

فهیمه مجدی

نهضت سواد آموزی

86

فریبا پور وثوق

نهضت سواد آموزی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی 1387ساعت 10:0  توسط شهاب وزیری رابط تحقیقات و دبیر کمیته   | 

لیست همکاران شرکت کننده در دوازدهمین برنامه معلم پژوهنده ویژه برادران

کمیته پژوهشی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردبیل – ناحیه 2   ویژه نامه پژوهشی  بمناسبت هفته پژوهش – آذر ماه 87

باسمه تعالی

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردبیل – ناحیه 2 ( کمیته پژوهشی )

ردیف

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

ردیف

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

1

خالق بدری

قیام 1

44

فرنام اقبالی

علامه حلی

2

حبیب تواره

قیام 1

45

کریم ناصری

علامه حلی

3

یونس اسمعلی پور

قیام 1

46

میر محمد فاطمی

علامه حلی

4

جواد محمدی

قیام 1

47

محمد صادق ابراهیم قوچی

علامه حلی

5

حبیب فخریان

قیام 1

48

علی غلام پور

علامه حلی

6

اسلام احسنی

قیام 1

49

محمد دوستدار

علامه حلی

7

امیر اصلان ملکی

قیام 1

50

محمد محمدی

علامه حلی

8

محمد رضا یاران

قیام 1

51

سید حسین قرداشخانی

علامه حلی

9

نعمت صبحی

قیام 1

52

پرویز حیدری

دبستان عزت

10

محمد نظری

قیام 1

53

بهبود زارعی

شهدای هفت تیر

11

فیض اله احمدی

قیام 1

54

علی گلمغانی اصل

رسول اکرم (ص)

12

توحید جوان بلالی

انوری 1

55

حسین ملکی

رسول اکرم (ص)

13

بابا میزائی

انوری 1

56

عبدالرحیم رحیمی

ناحیه 2

14

فیاض آقا علی اوغلی

بنت الهدی

57

غلامعلی فتح اللهی

علامه حلی

15

اصغر صفرنژاد

شهید بهشتی

58

عبداله فهیمی مقدم

انوری 1

16

طاهر بدری مقدم

آزادی

59

رحمان منصور حسینی

انوری 1

17

مالک پناهی

پیشرفت

60

سید کاظم خامسی

انوری 2

18

حسین محب

گلشن

61

راحیل عیدی

انوری 2

19

سخاوت پاشایی

گلشن

62

عظیم جوادی

انوری 2

20

محمود قرآن خوان مقدم

خواجه نصیر توسی

63

اسلام  اروج زاده

انوری 2

21

ابراهیم خدادوست

اندرزگو

64

حسین مینوئی

تربیت آقاباقر

22

داود جعفری زاده

طباطبائی

65

قشم آزاد

تربیت آقاباقر

23

عسگر ایمانی

عفت السادات

66

همتعلی آقازاده

تربیت آقاباقر

24

علی فتح الهی

باهنر

67

محمد رهبر هادی

پورسینا

25

محسن رضایی

پیش حضرت زهرا  (س)

68

میر حمزه موسوی

خواجه نصیر الدین توسی

26

یعقوب نعمتی

شهید بهشتی

69

سید رجب پشتدار

ارشاد 1

27

غفور حضوری

ناحیه 2

70

ترحم عبادی

ارشاد 1

28

مهران عبدالهی

مولوی

71

میر قیاس اسبقی

ارشاد 1

29

میر یعقوب موسوی

ناحیه 2

72

اسفندیار خلخالی

ارشاد 1

30

محمد علی شاهی

شهید بهشتی

73

سحراد اعتماد

ارشاد 1

31

حسن اصلان زاده

فارابی

74

بهمن عبدی نژاد

آزادی

32

جلیل مددی

شهید باقر پور نیار

75

علی بخشنده

؟

33

یاور ناصری منش

مقدس اردبیلی

76

علی صمدپور

اندرزگو

34

ودود محمد نیا

مفتح

77

میر سیروس سلیمی

ابوریحان

35

نادر نادری

احدی ثمرین

78

کریم نصیریان

راهنمایی شاهد

36

حسینعلی مهدوی

احدی ثمرین

79

جعفر طالعی

شهید باقر پور نیار

37

محمد آزاد

دبستان شاهد

80

بهنام حسین پور

کمال الملک

38

جمشید عابدی

دبستان شاهد

81

قدیر اژدری

دبستان قاضی طباطبایی

39

بهروز شیخ حسابی

دبستان شاهد

82

بابا رنجبر

دبستان قاضی طباطبایی

40

علی رزاقی

دبستان شاهد

83

رضا مشمولی

دبستان قاضی طباطبایی

41

فریدون محبوبی

علامه حلی

84

میر سجاد فخری

دبستان قاضی طباطبایی

42

فریدون حسین پور

علامه حلی

85

وحید سزایی

شهید باقر پور نیار

43

ابراهیم پوستی

علامه حلی

86

یوسف سلمانی

شهید باقر پور نیار


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی 1387ساعت 9:57  توسط شهاب وزیری رابط تحقیقات و دبیر کمیته   |